Phòng khám chuyên khoa mắt

Nhân lực:
- 4 Bác sỹ chuyên khoa Mắt (trong đó có 1 BS CK II, 1 Thạc sỹ) cùng các Tiến sĩ, Giáo sư viện Mắt Trung ương cùng tham gia hội chẩn và điều trị.
- 1 Điều dưỡng.

Năng lực chuyên môn

- Khám chữa bệnh, cấp cứu ban đầu về mắt.
- Khám tư vấn các bệnh tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) và cấp kính.
- Thực hiện các phẫu thuật về mắt: Tiêm dưới kết mạc, cạnh nhãn cầu, hậu nhãn cầu; Lấy dị vật kết mạc, giác mạc, chích chắp lẹo; Thông rửa lệ đạo; Tiểu phẫu (Quặm, chắp lẹo, mộng).

Trang thiết bị:
       Phòng khám có đầy đủ các trang thiết bị để thực hiện các kỹ thuật trên kèm theo phòng thủ thuật đảm bảo vô khuẩn tuyệt đối. 
 
VIDEO
Liên kết website
Hoạt động
nothing