TỔNG QUAN BỆNH VIỆN

ĐỊNH HƯỚNG CHUNG
Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển theo mô hình Bệnh viện thực hành (Teaching hospital) trong trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực có tính tự chủ cao của ĐHQGHN đang được hình thành và phát triển. Nguồn nhân lực đang được thừa hưởng đội ngũ cán bộ bao gồm các giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên có học vị và tay nghề cao và phẩm chất của nhà giáo là những điều kiện tiên quyết cho sự phát triển chất lượng cao, bền vững.
  • Phát triển Bệnh viện ĐHQGHN phù hợp với chiến lược chung của ĐHQGHN, phù hợp với chiến lược phát triển hệ thống y tế Việt Nam, thực hiện vai trò tiên phong trong kết hợp viện trường theo mô hình đạo tạo y dược mới của ĐHQGHN.
  • Xây dựng hoàn thiện mô hình bệnh viện đào tạo tiên tiến vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển các nguồn lực phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu, kết hợp với cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội. 
  • Phát huy sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực, nâng cao uy tín, trách nhiệm xã hội, sáng tạo; đẩy mạnh liên kết và hợp tác toàn diện với các đơn vị trong hệ thống ĐHQGHN, Ngành Y tế và các đối tác nước ngoài để tạo đột phá về giá trị gia tăng và sản phẩm độc đáo.
  • Từng bước phát triển qui mô và phạm vị hoạt động phù hợp với điều kiện thức tế của Bệnh viện, Khoa Y Dược và ĐHQGHN về thương hiệu, tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực khoa học sức khỏe và cung cấp dịch vụ y tế. Phấn đấu đạt qui mô 1000 giường bệnh và phạm vi quốc tế vào năm 2035.
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
Chiến lược phát triển Bệnh viện ĐHQGHN đến năm 2025, tầm nhìn 2035  được xây dựng phù hợp với chiến lược chung của ĐHQGHN, sẽ bám sát các Nghị quyết của Đảng bộ ĐHQGHN, tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý, kết hợp viện trường, phát huy tối đa nội lực, tạo bước đột phá xây dựng và phát triển Bệnh viện phù hợp với vai trò, vị thế và tình hình cụ thể của mình trong bối cảnh phát triển của đất nước và ĐHQGHN.
SỨ MỆNH
Đào tạo thực hành nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài dựa vào nghiên cứu trong trung tâm đại họcđa ngành, đa lĩnh vựckết hợp cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, trình độ cao, đáp ứng nhu cầu xã hội. Đóng góp tích cực trong đổi mới hệ thống giáo dục đại học y dược Việt Nam, từng bước tiếp cận và chủ động hội nhập quốc tế.
TẦM NHÌN ĐẾN 2035
Trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị theo cá thể, thay thế, cấy ghép; được xếp hạng ngang tầm với các bệnh viện tiên tiến trong khu vực.Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân và động lực phát triển nền khoa học sức khỏe của đất nước.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chất lượng; Sáng tạo; Đột phá; Tận tụy.
KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG
Chất lượng đỉnh cao dựa vào tri thức và hợp tác(Excellence quality through Knowledge and collaboration).
 
VIDEO
Liên kết website
Khám chữa bệnh