Phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue tại Đại học Quốc Gia Hà Nội

Phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue tại Đại học Quốc Gia Hà Nội

Theo kế hoạch phòng dịch thường niên và được chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện ĐHQGHN, thực hiện quyết định số 116/BV-TCHC vào ngày 08-09 tháng 8 năm 2015, Bệnh viện ĐHQGHN đã phối hợp với các đơn vị thành viên ĐHQGHN tiến hành phun thuốc diệt muỗi phòng dịch Sốt xuất huyết Dengue

VIDEO
Liên kết website
Hoạt động
nothing