Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020

Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020

Chiến lược khoa học và công nghệ (KH&CN) Bệnh viện ĐHQGHN đến năm 2020 được xây dựng phù hợp với chiến lược chung của ĐHQGHN, sẽ bám sát các Nghị quyết của Đảng bộ ĐHQGHN, tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý, kết hợp viện trường, phát huy tối đa nội lực, tạo bước đột phá xây dựng và phát triển KH&CN

<< 1 >>
VIDEO
Liên kết website
Hoạt động
nothing