THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG DƯỢC SỸ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG DƯỢC SỸ

Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội cần tuyển 01 Dược sỹ Đại học làm việc tại Khoa Dược

Gói khám sức khoẻ định kỳ tổng thể cơ bản cho cán bộ nhân viên khối văn phòng chỉ 535.000đ

Gói khám sức khoẻ định kỳ tổng thể cơ bản cho cán bộ nhân viên khối văn phòng chỉ 535.000đ

Danh mục khám sức khỏe định kỳ cơ bản cho cán bộ nhân viên khối văn phòng, thực hiện đầy đủ theo Thông tư 14/2013/TT- BYT của Bộ Y tế ngày 6/5/2013.

Khám sức khỏe định kỳ cho Doanh nghiệp - Công ty. Bệnh viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Khám sức khỏe định kỳ cho Doanh nghiệp - Công ty. Bệnh viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Khám sức khỏe nhanh chóng – chính xác – đáp ứng theo nhu cầu của doanh nghiệp và công ty

Khám sức khỏe định kỳ cho Công Ty - Doanh Nghiệp - Cơ Quan

Khám sức khỏe định kỳ cho Công Ty - Doanh Nghiệp - Cơ Quan

Khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện và tận nơi.

Tuyển dụng cộng tác viên kinh doanh - Khám Sức Khỏe Công Ty - Doanh Nghiệp - Cơ Quan

Tuyển dụng cộng tác viên kinh doanh - Khám Sức Khỏe Công Ty - Doanh Nghiệp - Cơ Quan

Cộng tác viên kinh doanh - Khám Sức Khỏe Công Ty - Doanh Nghiệp - Cơ Quan

VIDEO
Liên kết website
Khám chữa bệnh
nothing