Thông báo tuyển dụng Bác sĩ chuyên khoa Nhi và Bác sĩ Y học dự phòng

Thông báo tuyển dụng Bác sĩ chuyên khoa Nhi và Bác sĩ Y học dự phòng

Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội cần tuyển 02 bác sỹ y học dự phòng và 02 Bác sỹ chuyên khoa nhi

Thông báo tuyển dụng Bác sĩ

Thông báo tuyển dụng Bác sĩ

Để đáp ứng tình hình phát triển, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa 182 Lương Thế Vinh và chuẩn bị cho Bệnh viện 100 giường đi vào hoạt động, hiện Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội cần tuyển 04 bác sỹ chuyên khoa nhi và chuyên khoa Tai mũi họng

Thông báo tuyển dụng Điều dưỡng

Thông báo tuyển dụng Điều dưỡng

Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội cần tuyển 05 cử nhân điều dưỡng.

Thông báo tuyển dụng Bác sĩ

Thông báo tuyển dụng Bác sĩ

Để tăng cường đội ngũ cán bộ phục vụ hoạt động tại Phòng khám Đa khoa 182 Lương Thế Vinh và là nòng cốt cho Bệnh viện 100 giường đi vào hoạt động, hiện Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội cần tuyển 10 bác sỹ đa khoa tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

<< 1 2 >>
VIDEO
Liên kết website
Khám chữa bệnh