Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh - Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh - Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội

     QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/QĐ-BVĐHQGHN Ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Giám đốc Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội Về việc ban hành bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa 182 lương Thế Vinh - Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội
 
     Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
     Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động tài chínhđối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
     Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
     Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
     Căn cứ Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định thống nhất mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;
     Căn cứ Quyết định số 3618/QĐ-TCCB ngày 05/12/2011 của Giám đốc ĐHQG Hà Nội về việc thành lập Bệnh viện ĐHQG Hà Nội;
     Căn cứ Quyết định số 982/QĐ-TCCB ngày 02/04/2013 của Giám đốc ĐHQG Hà Nội về việc thành lập Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh;
     Căn cứ vào nội dung công văn số 2732/ĐHQGHN-KHTC ngày 28/7/2015 của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Bệnh viện ĐHQG Hà Nội phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh;
     Xét đề nghị của Trưởng phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh chi tiết cụ thể như sau:
  1. Giá khám bệnh và kiểm tra sức khỏe;
  2. Giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm.
Quý vị vui lòng xem bảng giá chi tiết tại đây.

Điều 2. Giá khám bệnh và các dịch vụ kỹ thuật tại các Phụ lục được áp dụng như sau:


1. Người có thẻ BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh:
    -   Trong giờ hành chính, thực hiện theo chế độ BHYT hiện hành;
    -   Ngoài giờ hành chính: bệnh nhân trả thêm phí chênh lệch, sau khi đã trừ phần thanh toán theo chế độ BHYT. (Trường hợp cấp cứu thực hiện theo chế độ BHYT như trong giờ hành chính)
 
2. Người khám bệnh, chữa bệnh dịch vụ (không có BHYT):

   - Trong giờ hành chính: áp dụng theo Giá dịch vụ trong giờ hành chính;
   -  Ngoài giờ hành chính: áp dụng theo Giá dịch vụ ngoài giờ hành chính.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều được hủy bỏ./.

                                                                                      
GIÁM ĐỐC
                                                                                                                      (Đã ký)
                                                                                                          PGS.TS Trịnh Hoàng Hà


 
Nếu có bất kỳ thắc mắc gì Quý vị vui lòng liên hệ số điện thoại 043 5544833 hoặc 19006256 để được giải đáp.
 *Quyết định số 26/QĐ-BVĐHQGHN về việc ban hành bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa 182 lương Thế Vinh - Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội
VIDEO
Liên kết website
Khám chữa bệnh
nothing