Lịch khám bệnh
Quy trình khám bệnh (click xem chi tiết)

Quy trình khám bệnh tại phòng khám 182 lương thế vinh bệnh viện đại học quốc gia hà nội
Họ và tên Học vị học hàm Giới tính Khám chuyên khoa Lịch khám
Lê Thị Luyến PGS TS BS Nữ Hô hấp

Thứ 6

Phạm Dương Hiếu TS BS Nam Răng Hàm Mặt

Thứ 3

Thứ 5

Vũ Ngọc Trung ThS BS Nam Nội Tim mạch

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Bạch Sỹ Minh ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ

Thứ 2

Thứ 6

Phạm Văn Phương BS CKI Nam Mắt

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

< 1 2 3 >
nothing