Lịch khám bệnh
Quy trình khám bệnh (click xem chi tiết)

Quy trình khám bệnh tại phòng khám 182 lương thế vinh bệnh viện đại học quốc gia hà nội
Họ và tên Học vị học hàm Giới tính Khám chuyên khoa Lịch khám
Phạm Văn Phương BS CKI Nam Mắt

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

BS Nguyễn Phương Mai BS Nữ Nhi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Nguyễn Quang Tâm BS Nam Y Học Cổ Truyền

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Vũ Duy Kiêm BS Nam Ngoại

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Phạm Thị Hồng Nhung BS CKI Nữ Da liễu

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

< 12 3 4 >
nothing