Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020

       Chiến lược khoa học và công nghệ (KH&CN) Bệnh viện ĐHQGHN đến năm 2020 được xây dựng phù hợp với chiến lược chung của ĐHQGHN, sẽ bám sát các Nghị quyết của Đảng bộ ĐHQGHN, tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý, kết hợp viện trường, phát huy tối đa nội lực, tạo bước đột phá xây dựng và phát triển KH&CN của Bệnh viện phù hợp với vai trò, vị thế và tình hình cụ thể của mình trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ của đất nước và ĐHQGHN.
1. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
1.1. Phát triển KH&CN theo tiếp cận sản phẩm đầu ra, gắn với thực tiễn, phù hợp với chiến lược của ĐHQGHN, Khoa Y Dược và chiến lược phát triển hệ thống y tế Việt Nam, thực hiện vai trò tiên phong trong kết hợp viện trường theo định hướng đại học nghiên cứu của ĐHQGHN.
1.2. Phát triển toàn diện và bền vững, áp dụng dụng các giải pháp đột phá; ưu tiên nghiên cứu phát triển ứng dụng trọng điểm, mũi nhọn, tạo các giá trị gia tăng và sản phẩm độc đáo, từng bước tiếp cận và hội nhập quốc tế. 
1.3. Xây dựng hoàn thiện mô hình bệnh viện đào tạo tiên tiến vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển các nguồn lực phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu, kết  hợp với cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.
2. MỤC TIÊU
2.1. Mục tiêu chung

        Hợp tác toàn diện, tạo bước đột phá trong nghiên cứu ứng dụng, hình thành cơ sở ươm tạo khoa học công nghệ cao về y học lâm sàng trong điều trị theo cá thể, thay thế và cấy ghép. Từng bước tiếp cận và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của y học Việt Nam.
2.2. Mục tiêu cụ thể
2.2.1. Quy mô và tiềm lực nghiên cứu
- Xây dựng mô hình mới về tổ chức theo hướng các Khoa của Bệnh viện kết hợp với các Bộ môn của Khoa Y Dược hình thành các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng y học.
- Hình thành cơ sở ươm tạo khoa học công nghệ cao về y học lâm sàng trong lĩnh vực điều trị theo cá thể, thay thế và cấy ghép.
- Đến năm 2020, KH&CN có sản phẩm chuyển giao, giải pháp hữu ích và công nghệ tích hợp liên ngành đủ năng lực phát triển phát triển mũi nhọn tầm quốc gia.
2.2.2. Thu hút đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
- Thu hút các tài năng ngành y tế (bác sĩ nội trú), cán bộ trẻ có năng lực về tiếp tục đào tạo; cán bộ có trình độ cao, tay nghề giỏi của ngành y tế về làm việc, nghiên cứu và tham gia giảng dạy tại Khoa Y Dược.
 - Động viên cán bộ có trình độ cao, tay nghề giỏi của của ĐHQGHN tham gia làm việc, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nhân rộng tại Bệnh viện.
- Theo lộ trình phát triển, đến 2020 đạt khoảng 160 bác sĩ-nhà khoa học, đạt cơ cấu theo quy định hiện hành. Đảm bảo các vị trí chuyên môn chủ chốt của Bệnh viện do cán bộ khoa học của Khoa Y Dược đảm nhiệm và ngược lại.
2.2.3.  Cơ sở vật chất, trang thiết bị
- Đến năm 2016, đảm bảo đủ diện tích nhà sử dụng tại khu vực nội thành theo quy định hiện hành của cơ sở khám chữa bệnh 100 giường nội trú và cơ sở đầu mối ươm tạo hoa học công nghệ y học lâm sàng.
- Hoàn thiện hệ thống phòng thí nghiệm nghiên cứu, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo sau đại học vào năm 2020. phấn đấu đảm bảo có phòng làm việc và nghiên cứu riêng cho cán bộ khoa học có trình độ từ tiến sĩ trở lên.
2.2.4. Nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội
- Xây dựng mô hình, cơ cấu tổ chức và các tiêu chí phát triển KH&CN của Bệnh viện ĐHQGHN theo hướng trung tâm y học chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và xếp hạng đại học của ĐHQGHN.
- Xây dựng một số trung tâm y học trọng điểm đạt tiêu chuẩn khám chữa bệnh cho người nước ngoài.
3. ĐỊNH HƯỚNG Nhiệm vụ ƯU TIÊN
3.1. Khoa học công nghệ
- Phát huy lợi thế đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN để phát triển nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ.
- Ưu tiên phát triển khoa học công nghệ trọng điểm, mũi nhọn về điều trị theo cá thể, thay thế và cấy ghép đạt tiêu chuẩn quốc tế.
3.2. Khoa học công nghệ phục vụ đào tạo thực hành
      Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHQGHN; ưu tiên chuyên ngành cơ bản như nội, ngoại, sản, nhi và cao học huyết học truyền máu, miễn dịch, dị ứng.
3.3. Khoa học công nghệ phục vụ cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao
 - Phát huy triệt để nguồn nhân lực chất lượng cao, tay nghề giỏi của ĐHQGHN để nghiên cứu phát triển ứng dụng, phục vụ cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Phát huy lợi thế của ĐHQGHN về công nghệ sinh học, công nghệ nano, tập trung nghiên cứu phát triển y học theo cá thể.
- Ưu tiên xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật theo tiêu chí hình thành trung tâm y học kỹ thuật cao, từng bước đạt tiêu chuẩn quốc tế.
3.4. Hội nhập quốc tế
       Từng bước xây dựng cơ sở vật chất, phấn  đấu trở trung tâm y học kỹ thuật cao hàng đầu của Việt Nam. Từng bước tiếp cận khu vực và hội nhập quốc tế.
       
       Mô hình Bệnh viện đào tạo (Teaching hospital) trong trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực có tính tự chủ cao của ĐHQGHN đang được hình thành và phát triển. Nguồn nhân lực, được thừa hưởng đội ngũ cán bộ bao gồm các giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên có học vị và tay nghề cao và phẩm chất của nhà giáo là những điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững ở chất lượng cao.
      Tuy nhiên, trong mô hình mới, Bệnh viện cũng còn nhiều khó khăn cần được khắc phục và từng bước hoàn thiện. Mô hình và đặc biệt cơ chế mới cần có thời gian để thăm dò thử nghiệm, việc triển khai công tác đào tạo thực hành lâm sàng, nghiên cứu phát triển nghiên cứu ứng dụng kết hợp cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội cũng hoàn toàn mới lạ trong một trung tâm có truyền thống khoa học cơ bản như ĐHQGHN. Mặt khác, việc phải cạnh tranh từ phía các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ sở khám chữa bệnh và các lợi thế ngắn hạn mang lại do chính sách ưu tiên đầu tư của Nhà nước cho các ĐHQG cũng đang suy giảm theo thời gian và đang được áp dụng nhân rộng cho nhiều trường đại học trọng điểm.
       Chiến lược khoa học và công nghệ (KH&CN) Bệnh viện ĐHQGHN đến năm 2020 được xây dựng phù hợp với chiến lược chung của ĐHQGHN, sẽ bám sát các Nghị quyết của Đảng bộ ĐHQGHN, tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý, kết hợp viện trường, phát huy tối đa nội lực, tạo bước đột phá xây dựng và phát triển KH&CN của Bệnh viện phù hợp với vai trò, vị thế và tình hình cụ thể của mình trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ của đất nước và ĐHQGHN.
 
Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Các tin khác

VIDEO
Liên kết website
Hoạt động
nothing