Thông báo mời thầu gói thầu mua thuốc năm 2017 Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội

THÔNG BÁO MỜI THẦU
 
       Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu “Mua thuốc năm 2017 Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội” có 245 mặt hàng thuốc gọi thầu, chia làm 3 nhóm theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo từng mặt hàng; phương thức đấu thầu 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ; thực hiện từ nguồn Quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu.
       Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có đủ điều kiện tham gia đấu thầu.
       Hồ sơ dự thầu phải kèm theo đảm bảo dự thầu với giá trị bằng1.5% giá trị phần tham dự gói thầu.
       Giá bán hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng/hồ sơ (năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).
       Thời gian bán hồ sơ thầu: từ 8 giờ 00 ngày 15 tháng 10 năm 2016 đến 9h giờ 00 ngày 07 tháng11 năm 2016 (trong giờ hành chính).
      Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng Dược Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội (Tầng 6, Khu Phòng khám Đa khoa, PKĐK 182 Lương Thế Vinh, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).
      Địa điểm nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng Dược Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội (Tầng 6, Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).
      Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: trước9h giờ 00 ngày 07 tháng 11 năm 2016. Hồ sơ không nhận qua đường bưu điện.
       Đóng thầu: vào lúc 9 giờ 00  ngày 07 tháng  11 năm 2016.
       Mở thầu:  vào lúc 9 giờ 30 ngày 07 tháng 11 năm 2016.
       Nhà thầu tham dự gói thầu có 01 túi hồ sơ (gồm: hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính). Nhà thầu tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Dược - BV Đại học Quốc Gia Hà Nội. ĐT: 04.35430222 hoặc 0168 519 1999 (DS Nhung).
Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.      
                                                                                      GIÁM ĐỐC 
                                                                                         (Đã ký)
                                                                                  Trịnh Hoàng Hà


* Thông báo được đăng tải trên báo đấu thầu số ra ngày 13 tháng 10 năm 2016, số báo 195.
VIDEO
Liên kết website
Khám chữa bệnh