Tổng kết 5 năm hoạt động Y tế trường học (2018 - 2023)

Ngày 7/8/2018, tại Hội nghị triển khai công tác Y tế học đường và công tác chính trị, tư tưởng, an ninh và trật tự học đường, PGS – TS Trịnh Hoàng Hà, giám đốc bệnh viện ĐHQGHN đã báo cáo về công tác y tế trường học được triển khai trong 5 năm (2013 – 2018) vừa qua cùng những mục tiêu cụ thể cho 5 năm tiếp theo. 
ĐHQGHN là trung tâm giáo dục đại học đa ngành với 33 đơn vị thành viên và trực thuộc, 3.000 cán bộ, viên chức và các nhà khoa học  cùng khoảng 40.000 học sinh, sinh viên, trong đó 1.000 là sinh viên quốc tế. Các đơn vị hiện tại đều không có y tế cơ quan, trường học riêng. Công tác y tế trường học được giao cho bệnh viện ĐHQGHN trực tiếp thực hiện. 
Hiện tại, công tác y tế trường học đã được bệnh viện ĐHQGHN triển khai và đưa vào tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo khung chương trình hành động chăm sóc sức khoẻ mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN). 
Trong 5 năm vừa qua, công tác Y tế trường học đã có nhiều thay đổi dưới sự tham gia tư vấn, thực hiện và triển khai của bệnh viện ĐHQGHN: 
 • ĐHQGHN đã thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học, kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý y tế trường học, tăng cường năng lực đảm bảo chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên của trường; 
 • Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra giám sát việc thực hiện tại các đơn vị trong ĐHQGHN. Đối với bệnh viện ĐHQGHN, các công tác chuyên môn cũng được định hướng rõ ràng. Ngoài các công việc trực tiếp như giải quyết sơ cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu, phòng bệnh, kiểm tra, giám sát… Bệnh viện phối hợp với các đơn vị y tế địa phương thực hiện phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, nguồn nước, an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền giáo dục, quản lý sức khoẻ…; 
 • Mạng lưới cơ sở đảm bảo y tế, khám chữa bệnh theo khu vực được kiện toàn thông qua thành lập 3 trạm y tế khu vực tại Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Mỹ Đình; 
 • Bệnh viện ĐHQGHN trở thành đầu mối chủ động phối hợp với hệ thống y tế địa phương triển khai sớm công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường, phối hợp trực tiếp thực hiện, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật thực hiện xử lý cho các đơn vị. Phun diệt muỗi gần 150.000 m2 trên địa bàn quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm và huyện Thạch Thất; 

 
 • Bệnh viện đã thực hiện kiểm tra nguồn nước sinh hoạt, uống nước trực tiếp, hướng dẫn các đơn vị lấy mẫu nước gửi đi kiểm định và xử lý nguồn nước khi không đạt tiêu chuẩn, tổ chức các lớp tập huấn và cấp giấy chứng nhận “Kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm” cho  các chủ cơ sở và 58 người trực tiếp chế biến, cung cấp dịch vụ ăn uống trong khuôn viên ĐHQGHN. Trong 5 năm vừa qua, trong phạm vi các đơn vị quản lý, không có trường hợp nào bị ngộ độc thức ăn cấp tính; 
 • Chú trọng công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ đối với sinh viên. Sinh viên mới nhập học được tư vấn về nâng cao sức khoẻ, tham gia bảo hiểm y tế, tăng khả năng tiếp cận với dịch vụ y tế - chăm sóc sức khoẻ tại ĐHQGHN; 
 • Ban hành đầy đủ các văn bản quản lý nội bộ về việc khám sức khoẻ ban đầu và thống nhất sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu. 
 • Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất tại các trạm y tế, phòng khám đa khoa, khám sức khoẻ nhập trường cho 22.781 sinh viên, khám chữa bệnh miễn phí cho 4.855 sinh viên, khám chữa bệnh bằng BHYT cho 31.919 sinh viên. 
 • Tỷ lệ sinh viên tham gia BHYT tại hầu hết các trường rất cao, chỉ một số trường thực hiện chưa kịp thời và đầy đủ dẫn đến tình trạng sinh viên khi đau ốm không có thẻ BHYT để xuất trình khi khám chữa bệnh. Trong trường hợp đó, bệnh viện sẽ thực hiện khám chữa bệnh miễn phí cho sinh viên. 
 • Cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình làm việc đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN. 
Trong giai đoạn 5 năm tiếp theo (2018-2025), mục tiêu trong công tác y tế học đường tại ĐHQGHN là hoàn thành cơ bản các văn bản quản lý y tế trường học, chính sách chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học sinh của ĐHQGHN theo khung chương trình hành động chăm sóc sức khoẻ mạng lưới các trường Đại học ĐNA (AUN); Làm đầu mối xây dựng và triển khai Dự án Nâng cao sức khoẻ trong hệ thống ĐHQGHN. 
 
Theo đó, các cán bộ chịu trách nhiệm quản lý y tế trường học phải triển khai:
 • Xây dựng chương trình hành động chăm sóc sức khoẻ cụ thể của ĐHQGHN phù hợp với khung chương trìh AUN vào cuối năm 2018. 
 • Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn y tế trường học trong hệ thống ĐHQGHN vào cuối 2019. 
 • Xây dựng và ban hành các chính sách về chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học sinh trong ĐHQGHN, đặc biệt là các đối tượng ưu tiên, người nước ngoài vào cuối năm 2019. 
 • Xây dựng và triển khai dự án Nâng cao sức khoẻ trong hệ thống ĐHQGHN, giai đoạn 2020 – 2023. 
 • Nâng cấp phần mềm quản lý sức khoẻ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh trong ĐHQGHN theo công nghệ điện toán đám mây. 
VIDEO
Liên kết website
Khám chữa bệnh
nothing