THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU
         Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu “Mua thuốc sử dụng tại Phòng khám Đa khoa 182 Lương Thế Vinh - Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2018” có 202 mặt hàng thuốc gọi thầu, chia làm 3 nhóm theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo từng mặt hàng; phương thức đấu thầu 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ; thực hiện từ nguồn Quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu.
       Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có đủ điều kiện tham gia đấu thầu.
       Hồ sơ dự thầu phải kèm theo đảm bảo dự thầu với giá trị bằng 1.5 % giá trị phần tham dự gói thầu.
       Giá bán hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng/hồ sơ (năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).
       Thời gian bán hồ sơ thầu: từ 8 giờ 00 ngày 19 tháng 12 năm 2017 đến 9h giờ 00 ngày 09 tháng 01 năm 2018 (trong giờ hành chính).
       Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng Dược Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội (Tầng 6, Khu Phòng khám Đa khoa, PKĐK 182 Lương Thế Vinh, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).
       Địa điểm nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng Dược Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội (Tầng 6, Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).
       Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: trước 9h giờ 00 ngày 09 tháng 01 năm 2018. Hồ sơ không nhận qua đường bưu điện.
       Đóng thầu: vào lúc 9 giờ 00  ngày 09 tháng  01 năm 2018.
       Mở thầu:  vào lúc 9 giờ 30 ngày 09 tháng 01 năm 2018.

       Nhà thầu tham dự gói thầu có 01 túi hồ sơ (gồm: hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính). Nhà thầu tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Dược - BV Đại học Quốc Gia Hà Nội. ĐT: 024.35430222 hoặc 0916 123 373 (DS Nhung).
      Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.      
                                                                                      GIÁM ĐỐC
                                                                                        (Đã ký) 
                                                                                  Trịnh Hoàng Hà
VIDEO
Liên kết website
Hoạt động
nothing