Thông báo tuyển dụng Bác sĩ nội trú

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là bệnh viện phục vụ đào tạo thực hành cho sinh viên trong lĩnh vực khoa học sức khỏe của ĐHQGHN, kết hợp cung cấp dịch y tế đáp ứng nhu cầu xã hội theo mục tiêu chiến lược của ĐHQGHN. Bệnh viện ĐHQGHN có quy mô 1000 giường bệnh; giai đoạn 1 quy mô 100 giường bệnh tại cơ sở của ĐHQGHN ở nội thành Hà Nội đang trong quá trình xây dựng, giai đoạn 2 có quy mô hoàn chỉnh tại cơ sở của ĐHQGHN ở Hòa Lạc. Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội phấn đấu trở thành Bệnh viện đào tạo hàng đầu trong Hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và nhân lực ngành y tế nói chung, khám chữa bệnh theo cá thể, từng bước tiếp cận tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trên, Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội cần tuyển bác sĩ nội trú tất cả chuyên ngành, yêu cầu như sau:
Yêu cầu: Bác sĩ đã tốt nghiệp hoặc đang được đào tạo Bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội.
Chế độ ưu đãi:          
- Các bác sĩ được tham gia giảng dạy kiêm nhiệm tại Khoa Y Dược - ĐHQGHN và có cơ hội được cử đi đào tạo, phát triển chuyên môn ở trong và ngoài nước.
- Lương, thưởng thỏa thuận giữa hai bên.
- Đối với các bác sĩ đang theo học nội trú tại Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện ký hợp đồng và tài trợ học phí theo thỏa thuận giữa hai bên.
          Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 28 tháng 09 năm 2018 hoặc đến khi nhận đủ hồ sơ.
          Địa chỉ liên hệ: Ms Huyền - Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội, số điện thoại  043 543 0222.
VIDEO
Liên kết website
Khám chữa bệnh